Služby pre Obchodníkov - KURZY a ŠKOLENIA - ako predavať lepšie | SpokojniZakaznici.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


"Ste obchodník, predajca, obchodný reprezentant, obchodný zástupca, obchodný negociátor, nákupca či sales manager ? Chcete  zefektívniť a zlepšiť Váš zákaznícky servis ? Viete ako výrazne zvýšiť obrat  sebe a firme ? Ako zaručene predavať lepšie a viac ? Ako získavať novych a udržať stálych zakaznikov ?  Ako budovať dlhodobé obchodné vzťahy ? Ako zvýšiť obrat, tržby aj spokojnosť klientov ? Ako motivovať seba či tím  svojich predajcov ? Ako úspešne plánovať, organizovať, delegovať či koordinovať obchodných partnerov ?"

Uvedomujete si - že najlepšia investícia, je investícia do vzdelania - seba samého. Preto chcete zvýšiť svoje predajné a obchodné zručnosti. Spoznať vedomosti, metódy a techniky, ktoré by Vám dopomohli byť vo svojom obore ešte úspešnejší. Zlepšiť predajný rozhovor, zefektívniť zákaznícku komunikáciu, vypilovať vyjednávacie metódy, popracovať na zručnostiach s námietkami klientov či zákazníkov, zvýšiť percento úspešnosti pri telefonovaní či jednoducho ponúknuť excelentný zákaznícky servis - tým zvýšiť svoje predajné a obchodné výsledky.

SPOKOJNÍ ZÁKAZNÍCI.sk | POMÁHAME Vám PREDÁVAŤ

Ponúkame jedinečné rozvojové a vzdelávacie nástroje - individuálne tréningy, odborné školenia, workshopy, poradenstvo a koučing. Navrhujeme individuálne riešenia – ako pretaviť teoretické vedomosti do reálnej praxe života. Školenie prispôsobíme Vašim individuálnym potrebám. Rozvíjame zručnosti a vedomosti obchodníkov predovšetkým v týchto oblastiach:

 • profesionalita predajcu
 • interpersonálna komunikácia
 • neverbálne prejavy správania
 • verbálna komunikácia, komunikačné kanály
 • prijímanie informácií, aktívne počúvanie
 • techniky kladenia otázok, reagovanie na otázky
 • chyby posudzovania, spätná väzba
 • telefonický kontakt, ako správne komunikovať cez telefón
 • základné pravidlá pri telefonickom rozhovore
 • špecifiká komunikácie cez telefón
 • vytvorenie pozitívneho vzťahu s klientom cez telefón
 • zvládanie stresových situácií v telefonickom kontakte s klientom
 • riešenie modelových situácií
 • predajné zručnosti
 • obchodné jednanie, predajný rozhovor – fázy, priebeh
 • identifikácia potrieb zákazníka, komunikácia so zákazníkom
 • typológia zákazníka
 • riešenie problémových situácií pri styku so zákazníkom
 • SWOT analýza firmy
 • SWOT analýza produktov
 • SWOT analýza konkurencie
 • prozákaznícka orientácia
 • námietky, presviedčanie, argumentácia
 • nátlakové taktiky a ich zvládanie
 • manipulácia, vybraté techniky asertívneho správania
 • tréning reálnych predajných zručností
 • obchodné zručnosti a starostlivosť o zákazníka
 • psychológia predaja, asertivita v predaji
 • sebapoznanie a sebahodnotenie
 • zhodnotenie vlastnej sebaprezentácie a pôsobenia na okolie
 • sebadôvera a sebamotivácia – ich význam pre úspešnosť predajcu
 • SWOT analýza vlastných predajných zručností
 • typológie osobností, odporúčania pre správanie sa k rôznym typom zákazníkov
 • aktívny nácvik v individuálnych obchodných situáciách
 • obchodný rozhovor – štruktúra a fázy
 • poznanie svojho portfólia zákazníkov, aktívna práca so zákazníckymi údajmi
 • identifikácia príležitostí na akvizíciu a ďalší predaj
 • manažment regiónu a riadenie obchodných príležitostí s ohľadom na predajné ciele
 • efektívne vedenie obchodného tímu
 • efektívne riadenie obchodného tímu a jeho nástroje
 • špecifiká regionálneho riadenia obchodného tímu
 • správne nastavenie cieľov a KPIs obchodníkov, distribúcia predajného plánu
 • hodnotenie a riadenie výkonnosti obchodníkov
 • motivácia – nástroje a formy motivácie obchodníkov
 • spätná väzba a koučing – ako nástroj motivácie a rozvoja obchodníkov
 • nácvik motivačného a hodnotiaceho rozhovoru
 • shaddowing / predajný koučing
 • mystery Shopping Skills
 • predajné zručnosti - rozvoj obchodných kompetencií
 • princíp aktívneho sociálneho učenia, zážitok na sebe
 • skupinová diskusia, individuálna práca, práca vo dvojici a skupinová práca
 • analýza problémov, brainstorming, prípadové štúdie
 • sebahodnotenie a spätná väzba s použitím videotechniky
 • modelovanie a prehrávanie situácií, hranie rolí
 • autodiagnostika formou dotazníkov, práca s videokamerou

Termíny: dohodou /prispôsobíme Vašim potrebám/    Miesto: Bratislava (dohodou SR)   Požiadavky: pre začiatočníkov, stredne pokročilých aj pokročilých  Cena individuálneho školenia:  127,- eur / účastník / deň (pre skupiny a tímy poskytujeme výrazné zľavy - informujte sa)

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky